Close

„Chladenie“ biokrbom

Biokrby sú dnes pomerne obľúbené zariadenia na spríjemnenie atmosféry ich estetickým vzhľadom, ako aj ohňom a teplom, ktoré vyžarujú. Ide o bezkomínové zariadenia. Keďže spaliny nie sú odvádzané do okolitého prostredia komínom , zostávajú v interiéry. Je namieste sa teraz zamyslieť, či naozaj tieto zariadenia ohrievajú vnútorné prostredie. Určite áno. Ale nie je v tomto prípade potrebné vetrať, keďže sa vo vnútornom priestore zdržuje väčšia koncentrácia oxidu uhličitého, ako aj iných exhalátov vznikajúcich pri spaľovaní? A ako je to vlastne s tým ohrievaním – kúrením priestoru , keď je potrebné vetrať priestor a vonku v exteriéry je – 10°C ? Je konečná bilancia tohto procesu kladná a môžeme hovoriť o vykurovaní? Alebo budeme biokrbmi vykurovať na úkor kvality vnútornej klímy bytov , domov a ich ovzdušia ? Poďme sa na to pozrieť …

Horenie alkoholu ( etanolu) je reakcia za prístupu kyslíka, čiže oxidácia. Môžme napísať:

CH3CH2OH+3O2 =2CO2+3H2O

Po ďalších rozboroch sa dá tvrdiť, že 1kg etanolu reaguje s 2,09 kg kyslíka , pričom vznikne 1,91 kg oxidu uhličitého a 1,12 kg vody. Pre výpočet si zvolíme výkon biokrbu 1,5 kW . Potom bude mať zariadenie spotrebu paliva 0,187 kg/h resp. 0,235 l/h ( ak by zariadenie pracovalo so 100% účinnosťou). Spálením takéhoto množstva paliva vznikne 0,357 kg CO2 za hodinu , čo pri normálnych podmienkach predstavuje 0,667 m3/h. Pri hodnotení kvality vnútornej klímy budov sa používa Pattenkoferovo hygienické pravidlo, ktoré hovorí, že maximálna prípustná hranica oxidu uhličitého v priestore nemá prekročiť hodnotu 0,15o obj % . ( niektoré smernice uvádzajú hodnotu 0,5 obj%, ale keďže CO2 prevádzajú i iné škodliviny, je lepšie počítať z nižšou hodnotou). Pri výpočte budeme počítať s bytom obytnej plochy 8m x 8m s výškou miestností 2,4 m. V tomto prípade bude objem bytu 153,6 m3. Zanedbáme, že pri horení sa koncentrácia kyslíka v priestore zmenšuje, a že vzniká len CO2 ( pri nezanedbaní by to bolo ešte viac v neprospech biokrbov). Potom pri nami zvolenom výkone by koncentrácia CO2 narastala každú hodinu o 0, 455% , čo je 3 x viac, ako prípustná hodnota. Ak by sme chceli zachovať prípustnú hodnotu obj. koncentrácie CO2, každú hodinu by sme museli vyvetrať viac ako 450 m3/h vzduchu. Ak by teplota vonkajšieho vzduchu bola len 0°C , potom by na ohriatie tohto množstva vzduchu na 22°C ( normálna vnútorná teplota v zime) bolo treba 13200 kJ/h = 3,67 kW , čo je o vyše 2 kW viacej , ako vyprodukuje biokrb.

Biokrby sú podľa môjho názoru zariadenia , ktoré primárne nemajú plniť funkciu vykurovania, ale funkciu estetickú. Z tejto strany sú to zariadenia veľmi zaujímavé, pretože spríjemňujú atmosféru ohňom, ktorý je vidieť, ale zároveň aj hlavne sálavým teplom ktoré je cítiť.Svojim dizajnom a farbami však vedia veľmi dokrášliť interiér budov . No a každý špás niečo stojí 🙂 . Preto, keď chceme mať kvalitný vnútorný vzduch, musíme vetrať a chladný vonkajší vzduch dohriať na izbovú teplotu, čo nás niečo stojí.

A pre toto biokrby chladia .

Kľúčové slová : biokrb, bioetanol, bioalkohol, horenie, oheň, oxid uličitý, CO2 , vetrať, vetranie

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram