Close

Vykurovanie

Prívod pevného paliva

Článok sa zameriava na prikladanie dreva do kotlov s prikladaním spredu. Spal’ovacia komora týchto zariadení má obyčajne tvar kvádra. V spal’ovacej komore je vhodné spal’ovať kusové drevo, dá sa v nej však spal’ovať aj uhlie. Nevýhodou týchto zariadení je, že [klikněte zde…]

Sadze, komín a kominár

Komín pri vykurovaní pevnými palivami slúži na odvod spalín. Zároveň slúži aj ako „nasávač“ vzduchu , ktorý je potrebný pre spal’ovanie. Pri spal’ovaní tuhých palív spalininy okrem oxidu uhličitého a vody v sebe nesú ešte aj iné častice, ako sú [klikněte zde…]

„Chladenie“ biokrbom

Biokrby sú dnes pomerne obľúbené zariadenia na spríjemnenie atmosféry ich estetickým vzhľadom, ako aj ohňom a teplom, ktoré vyžarujú. Ide o bezkomínové zariadenia. Keďže spaliny nie sú odvádzané do okolitého prostredia komínom , zostávajú v interiéry. Je namieste sa teraz [klikněte zde…]

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram