Close

Vetranie

Klimatizácia v miestnostiach domov, bytov a budov (časť 2.)

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali najčastejším klimatizovaním miestností , a to mobilnou kompresorovou klimatizáciou a delenou split kompresorovou klimatizáciou. Existuje alternatíva k spomínaným klimatizáciám.Sú to klimatizácie na princípe odparovania vody na rôznych vodou zvlhčovaných povrchoch,cez ktoré prechádza vzduch, znázornené [klikněte zde…]

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram