Close

Chladenie

Klimatizácia v miestnostiach domov, bytov a budov (časť 2.)

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali najčastejším klimatizovaním miestností , a to mobilnou kompresorovou klimatizáciou a delenou split kompresorovou klimatizáciou. Existuje alternatíva k spomínaným klimatizáciám.Sú to klimatizácie na princípe odparovania vody na rôznych vodou zvlhčovaných povrchoch,cez ktoré prechádza vzduch, znázornené [klikněte zde…]

„Chladenie“ biokrbom

Biokrby sú dnes pomerne obľúbené zariadenia na spríjemnenie atmosféry ich estetickým vzhľadom, ako aj ohňom a teplom, ktoré vyžarujú. Ide o bezkomínové zariadenia. Keďže spaliny nie sú odvádzané do okolitého prostredia komínom , zostávajú v interiéry. Je namieste sa teraz [klikněte zde…]

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram