Close

Klimatizácia v miestnostiach domov, bytov a budov ( časť 1.)

V tejto prvej časti sa budeme zaoberať najčastejším klimatizovaním miestností, a to mobilnou klimatizáciou a delenou klimatizáciou ( split klimatizácia).

Obe tieto druhy klimatizovania fungujú na rovnakom princípe, čiže chladiací stroj ochladzuje vnútorný vzduch v miestnostiach. Vo vačšine prípadov majú oba druhy týchto zariadení funkciu zreverbilizovania, čiže z chladiaceho stroja sa stane tepelné čerpadlo. V tomto prípade vymenník tepla, ktorý ochladzoval vnútorný vzduch ho bude ohrievať, a výmenník, ktorý otepl’oval vonkajší vzduch ( odovzdával prebytočné teplo) bude vzduch ochladzovať a odoberať z neho teplo.

1.) Mobilná klimatizácia

mobilna-klima-delonghy-z-heyskUž samotný názov hovorí, že zariadenie sa môže v prípade potreby prenášať z jednej miestnosti do inej, čo je jej vel’ká výhoda. Celé chladiace zariadenie je zakomponované v jednej “ bukse“ . Má dva ventilátory, jeden nasáva vzduch z miestnosti a preháňa ho cez ochladzovací výmenník ( výparník), druhý nasáva taktiež vzduch z miestnosti cez druhý výmenník ( kondenzátor – slúži na odvod tepla-tepelnej zátaže miestnosti a tepla kompresora) . Toto prebytočné teplo je vypúšťané vzduchom do vonkajšieho okolitého priestora pomocou ohybných hadíc cez okno, dvere, resp. stenu. To že klimatizácia nasáva vnútorný ochladený vzduch na potrebný na odvod prebytočného tepla je jej nevýhoda, pretože už ochladený vzduch stroj následne spotrebuje odvod tepla, ktoré vzniká pri ochladzovaní vzduchu. To sa samozrejme odzrkadlí i na efektivite zariadení. ( určite sa tomu budeme venovať aj v ďalších článkoch ).

2) Delená klimatizácia ( split klimatizácia)

split-klimatizaciaZariadenia tohto typu sú delené , čiže ochladzovací výmenník ( výparník ) je v miestnosti budovy, domu alebo byt a výmenník tepla na odvod prebytočného tepla ( kondenzátor) je spolu s kompresorom vo vonkajšom priestore.Všetky komponenty sú samozrejme pospájané rúrkami. Z tohto je zrejmé, že odvod prebytočného tepla sa bude uskutočňovať vonkajším vzduchom, čo sa pozitívne odzrkadlí aj na efektivite zariadenia. Zároveň sú na druhej strane tieto zariadenia náročnejšie na financie zo strany zaobstarávacej, ako aj inštalačnej. Instaláciu musí previesť zaškolená osoba s certifikátom.

Porovnanie na záver

Mobilná klimatizácia je všeobecne lacnejšia, ako delená klimatizácia, jej výhoda je taktiež v jej jednoduchej prenášatel’nosti. Nie je však taká efektívna ,ako delená klimatizácia. Mobinlá klimatizácia pri rovnakom príkone elektriny vychladí menšiu plochu ( objem) ako delená, respektíve dokáže odobrať menšiu tepelnú záťaž ako delená. To sa odzrkadlí aj v prevádzkových nákladoch za klimatizácie, navrch tu má delená klimatizácia.V praxi je táto efektívnosť pri mobilných desiatky percent horšia ako pri delených ( split) . V konečnom dôsledku sa to odzrkadlí aj na životnom prostredí, kedže na schladenie rovnakého priestoru mobilná klimatizácia potrebuje viacej elektriny, čiže sa pri jej výrobe vypustí do atmosféry viacej CO2, nehovoriac ešte o iných znečisťujúcich látok. Split klimatizácia je náročnejšia na investičné náklady spojené s kúpou zariadenia, ako aj inštalácie odbornou osobou, čo sa po čase môže vykompenzovať s neefektivitou mobilnej klimatizácie, čiže split by sa javil po energetickej, ekonomickej environmentálnej stránke výhodnejší.

Stiahnite si zadarmo ebook Vzduch , ktorý je o úpravách vzduchu a o vplyvoch tepelnej pohody na zdravie človeka. Stiahnite si ho na hlavnej stránke www.energia-zdravie-budova.com

Použité obrázky :

Obrázok 1 : hej.sk – mobilná klimatizácia DeLonghi

Obrázok 2 : hej.sk – delená ( split) klimatizácia Eta

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram