Close

Nízkoenergetická klimatizácia a chladenie

Od roku 2012 sa zaoberáme vývojom nízkoenergetickej klimatizácie a chladenia. V roku 2014 sme podali na naše riešenie patentovú prihlášku a začiatkom roka 2019 nám bol na riešenie udelený patent.

Schematické znázornenie jedného z riešení
Porovnanie nášho nového riešenia s klasickými klimatizáciami
Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram