Close

“OHRIEVANIE“ VENTILÁTOROM

Myslím si, že táto téma je dosť aktuálna, keďže v poslefdných dňoch sa na Slovensku objavili teploty na teplomeroch v číslach ako 38°C a 39°C.

Mnohý z Vás sa môžu pýtať, prečo je chladenie v úvodzovkách. Na úvod poznamenám, že ventilátor sám o sebe vzduch nechladí. Naopak, dokonca ho zohrieva, pretože dodáva prúdu vzduchu energiu. Preto ho určite nezaradíme medzi klimatizačné zariadenie, ale medzi vetracie.  Ako to je vlastne s tými ventilátormi?

Základnou funkciou domácich ventilátorov je zintenzívniť prúdenie vzduchu v miestnosti, respektíve okolo človeka. Toto zintenzívnenie má za dôsledok zväčšenie prestupu tepla medzi človekom  vzduchom. Znamená to, že okolitý vzduch intenzívnejšie chladí človeka. Toto leto však mohol na Slovensku nastať zaujímavý prípad, kedy teplota vzduchu bola väčšia, ako teoretická  telesná teplota človeka ( 36,5 °C ). Ako som už spomínal, bežne sa vyskytovali teploty okolo 38 °C. Z predchádzajúceho textu vyplýva, že ventilátor zintenzívňuje prúdenie vzduchu. Ak je rozdiel teploty medzi vzduchom a človekom, zintenzívni sa medzi nimi prenos tepla. Keďže ale vzduch bol teplejší, nastane ešte intenzívnejšie ohrievanie organizmu človeka, ako bez použitia ventilátora.

Našťastie, v našom podnebí je vlhkosť v teplých mesiacoch relatívne nízka, takže i napriek takejto vysokej teplote nastáva pri potení a ofukovaní teplým vzduchom odparovanie vody z povrchu tela a teda aj ochladzovanie organizmu.

Ohrievanie organizmu by nastalo v tom  prípade ak by relatívna vlhkosť bola 100% ( resp. by sa ku nej parametre blížili), vtedy by nenastalo odparovanie a teda ani chladenie organizmu a teda by sa organizmus ochladzoval.

Preto tento rok (2013) nastal na mnohých miestach na Slovensku jav – ak by bola relatívna vlhkosť okolo 100%, kedy ľudí mohli ventilátory ohrievať, a nie chladiť, načo boli vlastne tieto zariadenia skonštruované, zakúpené i predané 🙂

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram