Close

Sadze, komín a kominár

Komín pri vykurovaní pevnými palivami slúži na odvod spalín. Zároveň slúži aj ako „nasávač“ vzduchu , ktorý je potrebný pre spal’ovanie.

Pri spal’ovaní tuhých palív spalininy okrem oxidu uhličitého a vody v sebe nesú ešte aj iné častice, ako sú napríklad popolček, sadze, plynné exhaláty apod. Tieto iné častice a plutanty vznikajú často nedokonalým spal’ovaním , ako aj nesprávnym palivom ( vlhké, kontaminované, …). V dyme sa potom tieto častice nacházajú a usádzajú sa na vnútorných stenách kotla ( spal’ovacej komory), ako aj v komíne.  Keď sa to deje v spal’ovacej komore, tieto usadeniny a sadze pôsobia ako tepelný izolant, čiže je oslabená výmena tepla medzi spalinami a stenami spal’ovacej komory. Negatívum toho môže byť nedostatočné ohladenie spalín, takže teplo ide do komína „von“. Sadze a usadeniný sa usádzajú aj v komíne. Takisto, jeden z negatív je, že pôsobia ako izolant. Teplo v spalinách sa neodovzdá do priestoru domu  ( do materiálu okolo komína) , ale „von“ do atmosféry. Ďalšie negatívum je , že vytvárajú odpor pre prúdenie spalín v komíne. To má negatívny dôsledok na spal’ovanie. Nieje zaručený dostatok vzduchu na spal’ovanie, ako aj dostatočný odvod spalín. Spal’ovanie nie je stabilné a nepribližuje sa k dokonalému. Toto sa odzrkadl’uje v stránkach energetických, ekonomických, ekologických. Zároveň hromadenie sadzí komíne spôsobuje riziko vznietenia týchto sadzí, čo môže spôsobiť i požiar stavby.

Na záver treba konštatovať, že pravidelné čistenie kotla a komína má prínos bezpečnostný, ekologický ( šetrí sa energia, palivo, vzniká menej exhalátov) a tým pádom aj ekonomický. Investície do týchto jednoduchých úkonov majú istú a rýchlu návratnosť.

Bez súhlasu autora nie je možné kopírovať materiál. Prosím , kontaktujte ho na project3e@project3e.com
LinkedIn
Share
Instagram